Yayınlar

  • Tahmaz, Aysenaz; “Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Ticari Tahkim Arasındaki Farklara Genel Bir Bakış”, Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu, 11-12 Ekim 2019, (Ed. Uğur Orhan, M. Emir Göka, Ece Göztepe), 363-389, On İki Levha, Aralık 2020.
  • Tahmaz, Aysenaz; Çeviri; Micheal E. Schneider, Risk Dağılımına İlişkin Bir Tipoloji: FIDIC Sözleşmeler Serisi Örneği, 17-50, (Original version: A Typology of Risk Allocation – The Example of FIDIC Suite of Contracts, 221-254), Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Beklenmeyen Hal Kavramı, (Ed. Yeşim M. Atamer, Ece Baş Süzel, Elliott Geisinger), On İki Levha, Kasım 2020.
  • Tahmaz, Aysenaz; “Yabancı Yatırımcı ve Ev Sahibi Devlet Arasında İmzalanan Yatırım Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk”, Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk, 1-32, (Ed. Prof. Dr. Sibel Özel-Doç Dr. Hatice Selin Pürselim Arning), On İki Levha, Mart 2020.