Şirketler Hukuku

ATEG, Türkiye’de şirket kuracak olan yerli ve yabancı yatırımcılara, şirket kuruluşu, hisse devri, birleşme, bölünme ve devralmalar ve tasfiye işlemleri dahil olmak üzere pek çok konuda hukuki danışmanlık hizmeti sağlamakta ve ilgili yasal işlemleri takip etmektedir.

Ayrıca, şirketlerin farklı ihtiyaçları doğrultusunda esas sözleşme ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, iç yönergelerinin düzenlenmesi ile olağan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereken hukuki inceleme ve raporlamaların yapılması, yönetim kurulu ve genel kurul evraklarının hazırlanması konularında hukuki hizmet sunmaktadır.