Arabuluculuk

ATEG, iş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzmanlık sertifikalarına sahip ekibi ile, arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşma sağlanması halinde bağlayıcı arabuluculuk anlaşma belgesi ile uyuşmazlıklar nihai olarak sona erdirilmektedir.